Skolmuseet

Att se

Skogsmuseum
Komplett anläggning med allt som beskriver  skogsbruket. Ett tjugotal byggnader och flera  utställningar.

 

Skolmuseum

Skolmiljö bevarad från 30-talet, med alla tillbehör.

 

ANNAT sevärt Ca. 7 km från Ängersjö, ligger en underbart vacker fäbodvall ÖJUNGSVALLEN. Där finns ett s.k. rökhus från 1649-50, med ett stort antal ristningar. I närheten finns en boplats från 1200-talet.
BUKÖLSPARKEN är ett skogsreservat med uråldrig skog.
I skogarna kring byn, hittar Du ett GRÄNSSTAKET. Det tillkom efter diverse tvister med grannbyarna, 1769. Staketet blev färdigbyggt 1896 och hade en längd av ca:30 km.
GRÄNSRÖSE: härrör från Svensk- Norsk- Danska Gränsdragningen 1273.
FÅNGSTGROPSYSTEM daterat till 1690 f.Kristus. Här fångade stenåldersfolket sitt villebråd.
Slutligen är ett besök i vår vackra KYRKA också ett måste.