Skolmuseet

 

Skolmuseet

Skolmuseet är en komplett skola
bevarad så som den såg ut på 1930-talet.

Skolsalen med griffeltavla, kamin och orgel.