Föreningar

Föreningar i Ängersjö och Vänsjö

Ängersjö Byalag / Skogsmuseum
Tomas Eliasson
Telefon: 070-6488426

Ängersjö Folkets Hus
Kontakt: Yngve Eliasson
Adress: Ängersjö 8677, 842 93 Sveg
Telefon: 0680-510 66

Ängersjö/Vänsjö FVOF
Kontakt: Runo Haglund
Telefon: 0680-51021 och 070-5700516

Ängersjö IF
Kontakt: Tomas Eliasson
Telefon: 070-6488426

Ängersjö Byalag - styrelse

Tomas mob 070-6488426 ordförande
Bengt Larsson 070-3432198 kassör
Ann-Marie Eliassson 0680-50033
Hans Åhs 0680-51019
John Subäck 0680-51035
Anna Gustavsson 073-3371837