Fiskevårdssatsning
Från 1994 har omfattande satsningar på sportfisket gjorts i samarbete med Länsstyrelsen och Härjedalens kommun.
Biotopvård har utförts och utförs i bäckar och åar för att förbättra miljön och lekmöjligheterna får den inhemska öringsstammen.
Vindskydd har uppförts på flera platser, se informationstavla vid Skogsmuseet i ängersjö.
Varje år utplanteras öring och röding i olika vatten för att höja spånningen i fisket. Fisken anpassar sig fort i den nya miljön.

Karta över Ångersjö-Vänsjö Fiskevårdsområde

Fiskebestämmelser
Allt fiske utan medhavt giltigt fiskekort är förbjudet. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Barn och ungdomar fiskar gratis till dess de fyller 15 år.
Fiskekortet berättigar till sportfiske med två handredskap och två drag efter båt. Fiske med utter är endast tillåtet i Kroksjön. Observera särskilt FVO:s gränser i Kroksjön.
Det är förbjudet att fiska från båt* i samtliga tjärnar inom fiskevårdsområdet.
I alla planterade vatten gäller endast dagkort å 100 kr (70kr om man löst årskort) och max 5 fiskar per kort.
I strömmande vatten är fiske efter öring förbjudet under lekperioden 1/9 - 31/10.
Minimimått: öring och röding 25 cm
FVO kan besluta om tillfälliga förbud i vissa vatten. Fiskekorts försäljarna kan upplysa om var fiskeförbud råder vid varje tillfälle.
FVO önskar återrapporter till Runo Haglund 0680-51021 när ni får fiskar över 1 kg.
Flertalet fiskar mellan 2 och 4 kg fångas årligen i våra vatten

Fiskekort säljes i automater både i Vänsjö och Ängersjö eller i Ängersjö av Marco Buttelmann 076 - 833 86 15, följ skyltning

Pris:Planterade vatten: 100 kr/dygn (70 kr vid uppvisande av giltigt årskort) Kortet är giltigt ett dygn från 00.00 - 24.00
årskort 250 kr/år 1/1 - 31/12 löses hos Marco eller Runo
Dygnskort i ej planterade vatten 40 kr
Vid tjuvfiske utgår en straffavgift på 10% av ett basbelopp och även direkt polisanmälan.
Båtuthyrning
I Ängersjö finns roddbåtar att hyra i Iguln, Svartsjön och Ängersjön
Elmotor får användas.
Egen båt är ej tillåten i planterade vatten
Hyrpriser: 100 kr/dygn 00.00 - 24.00
Båtuthyrning: Ängersjö Hea. Marco Buttelman 076 - 833 86 15
Flytring får användas

Fisketips
Sena kvällar tar bäcköringen som bäst, använd gärna nymfer. Corixa gör bra i nockarna.
Var uppmärksam på de olika svärmningarna av insekter under träden längs bäckarna, öringen står ofta där.
Svartsjön är en nyckfull sjö som ibland verkar trög. Prova gärna att bottenmeta med stor daggmask vid dessa tillfällen, eller fiska med blyad nymf, som tas in sakta.
ängersjö FVO ligger i ligger i den sydöstra delen av Härliga Härjedalen. Här finns stora skogar. berg och många spännande vatten.
Området passar hela familjen lika bra eftersom flera sjöar, förutom bra fiske även har fina badstränder.
För dig som söker utmaningar i fisket rekommenderar vi Svartsjön och Iguln, som är sjöar med både öring och röding. Rödingen främst för vinterfiske men även runt midsommar då stor sandslända svärmar, tar den friskt.
Efter örlig utsättning av öring i tjärnar har intresset ökat för mete och flugfiske.
Bilväg finns till de flesta vattnen.

Information om fisket
Runo Haglund 0680-51021. 070 - 570 05 16
Marco Buttelman 076 - 833 86 15 (Fiskekort,båthyra och ev guidning)
Tomas Eliasson 070 - 648 84 26

Mer info om fisket i Ängersjö