Fiskevårdssatsning
Från 1994 har omfattande satsningar på sportfisket gjorts i samarbete med Länsstyrelsen och Härjedalens kommun.
Biotopvård har utförts och utförs i bäckar och åar för att förbättra miljön och lekmöjligheterna för den inhemska öringsstammen.
Vindskydd har uppförts på flera platser, se informationstavla vid Skogsmuseet i Ängersjö.
Varje år utplanteras öring i olika vatten för att höja spänningen i fisket. Efter en översomring anpassar den sig fort i den nya miljön.

Karta över Ängersjö-Vänsjö Fiskevårdsområde

Fiskebestämmelser
Allt fiske utan medhavt giltigt fiskekort är förbjudet. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Barn och ungdomar fiskar gratis till dess de fyller 15 år.
Fiskekortet berättigar till sportfiske med ETT handredskap och ETT drag efter båt. Fiske med utter är tillåtet i Kroksjön. Observera särskilt FVO:s gränser i Kroksjön.
Det är förbjudet att fiska från båt* i samtliga tjärnar inom fiskevårdsområdet.
I alla planterade vatten gäller endast dagkort ā 80 kr och  max 5 fiskar per dag.
I strömmande vatten är fiske efter öring förbjudet under lekperioden 1.9 - 31.10.
Minimimått: öring och röding 25 cm
FVO kan besluta om tillfälliga förbud i vissa vatten. Fiskekorts försäljarna kan upplysa om var fiskeförbud råder vid varje tillfälle.
FVO önskar återrapporter till Tore Brännvall 0680-50033 när ni får fiskar över 1 kg.
I  våras fångade man t.ex. en öring på 2,8 kg i Tällåstjärn!

*Flytring är tillåten
I inplanterade vatten är endast eldrivna båtmotorer tillåtna och bara i Iguln och Svartsjön.
 Service m.m.
Fiskekort säljes i både Vänsjö och Ängersjö, följ skyltning
Pris: 80 kr/dygn, 100 kr/vecka och 200 kr/år
Vid tjuvfiske utgår en straffavgift och man riskerar även polisanmälan.
Båtuthyrning
I Ängersjö finns roddbåtar att hyra i Iguln, Sangen och Svartsjön.
Hyrpriser: 25 kr/timme eller 100 kr/dygn.
Båtuthyrning:         Ängersjö   Tel: 0680-510 24

Kortautomater finns både i Vänsjö och Ängersjö
.

Fisketips
Sena kvällar tar bäcköringen som bäst, använd gärna nymfer. Corixa går bra i nockarna.
Var uppmärksam på de olika svärmningarna av insekter under träden längs bäckarna, öringen står ofta där.
Svartsjön är en nyckfull sjö som ibland verkar trög. Prova gärna att bottenmeta med stor daggmask vid dessa tillfällen, eller fiska med blyad nymf, som tas in sakta.
Ängersjö FVO ligger i ligger i den sydöstra delen av Härliga Härjedalen. Här finns skogar berg och många vatten.
Området passar hela familjen lika bra eftersom flera sjöar, förutom bra fiske, även har fina badstränder.
För dig som söker utmaningar i fisket rekommenderar vi Svartsjön och Iguln, som är sjöar med både öring och röding. Rödingen främst för vinterfiske men även runt midsommar då stor sandslända svärmar, tar den friskt.
Efter årlig utsättning av öring i tjärnar har intresset ökat för mete och flugfiske.
Bilväg finns till de flesta vattnen.

Information om fisket
0680-51021
070 648 84 26